Archive for the 'Muziek' Category

Published by admin on 30 apr 2015

Nieuwe CD: Engelse orgelkleuren in De Lichtkring.

Klankdocument van het Bishop & Son-orgel (1895) dat sedert 2004 in Nieuwerkerk aan den IJssel staat (live-opname).
Twee organisten, Bas de Gelder en Wubbo Velvis, hebben een fraai klankdocument gemaakt van ‘hun’ orgel. Zie onderstaand de CD bespreking en tracklist. Het orgel op Youtube.

Engelse orgelkleuren in De Lichtkring.

Engelse orgelkleuren in De Lichtkring.

Engelse orgelkleuren in De Lichtkring.

Engelse orgelkleuren in De Lichtkring.

Published by admin on 17 jan 2010

Cursus Romanische Orgelmuziek

CURSUS ROMANTISCHE ORGELMUZIEK
door Tjeerd van der Ploeg

In het voorjaar van 2010  kunt u deelnemen aan een compacte cursus, waarin Tjeerd van der Ploeg u inwijdt in aspecten van de romantische en vroeg moderne orgelliteratuur. De cursus vindt plaats in de St. Christoforuskerk in Schagen op één van de mooiste romantische orgels van ons land: het Nicholson-orgel uit 1882:  3 kl(C-g”’) / ped(C-f’), 31 st.

Uitgebreide informatie op http://www.nicholsonschagen.nl/john/?p=354

Published by admin on 01 jun 2009

Orgelcursus najaar 2009 gericht op de “Geïnteresseerde leek”

BESCHRIJVING VAN DE ORGELCURSUS
In het najaar kunt u deelnemen aan een cursus, waarin diverse aspecten van het orgel aan de orde komen: orgelbouw, disposities, componisten en hun muziek, stijlperioden en dergelijke. De cursus omvat 6 bijeen-komsten en 2 excursies. De locaties zijn zo gekozen dat op verschillende orgels bespelingen kunnen plaatsvinden. U kunt ook de folder (nodig voor aanmelden via de post) downloaden.

INFORMATIE EN INSCHRIJVING

EIGEN BIJDRAGE

De eigen bijdrage voor deze  cursus is € 140,–.
Bij voldoende deelname  ontvangt u voor 1 september  2009 bericht  op welke wijze u dit bedrag kunt betalen.
U bent definitief ingeschreven na betaling van deze bijdrage.

HET PROGRAMMA ZIET ER VOORLOPIG ALS VOLGT UIT:

15 september  Introductie en kennismaking;
Ontstaan en verschijningsvormen van het orgel gedurende 500 Jaar orgelkunst in Nederland.
Docent: Frank van Wijk.
Locatie: Kapelkerk Alkmaar.
26 september  Excursie naar Flentrop Orgelbouw onder leiding van Gerrit  Passenier.
29 september  Lezing over de werking van het orgel.
Docent: Erik Winkel van Flentrop Orgelbouw.
Locatie: Christoforuskerk in Schagen.
6, 13 en 27 oktober Vormen en stijlen in de orgelliteratuur, geïllustreerd met veel muziekvoorbeelden.
Docent: Tjeerd van der Ploeg.
Locatie: op 6 en 13 oktober in de Lutherse kerk van Alkmaar en op 27 oktober in de Allemanskerk te Oudkarspel.
10 november  De dispositieopbouw van het orgel.
Docent: Pieter van Dijk.
Locatie: Grote kerk van Alkmaar.
20 maart 2010 Excursie naar orgels in Oosthuizen, Edam en Purmerend onder leiding van Willem Poot.

Published by admin on 26 jul 2006

‘Old English Music for Manuals’

Gevonden op het Internet

Voor het beluisteren van de ‘Old English Music for Manuals’ is er een goedkope CD-(her-)uitgave. Ondanks de stortvloed aan superlatieven die deze opnamen ten deel viel helaas niet in alle opzichten het beste alternatief. Doch oordeel na beluisteren zelf:

www.regisrecords.co.uk/regisrecords/CatNo/RRC5002.html

De (bladmuziek) editie van C.H. Trevor is niet altijd even betrouwbaar. Trevor schuwde bijvoorbeeld het inkorten van ‘te lange’ stukken niet. Dus bepaalde stukken blijken bij het beluisteren op cd langer te zijn dan in de boekjes.
Ook zijn de stukken nogal eens uit hun context gerukt. Boven het stuk staat dat meestal tussen haakjes aangegeven als bijvoorbeeld ‘From a Voluntary’. Echter niet om welke Voluntary het gaat. Dat is lastig zoeken als het stuk op cd wilt beluisteren.

Betrouwbaarder is de serie ‘English Organ Music’ (10 delen) in de editie van Robin Langley, verschenen bij Novello. De moeilijkheidsgraad ligt bij veel stukken in deze serie hoger als in ‘Old Englisch Organ Music for Manuals’.