Heelal

 ‘Het schouwspel van het heelal speelt zich af voor onze verbaasde geest; het zijn geen bewegingloze blokken die in stilte door de eeuwige nacht rollen, zoals de vinger van Urania ons toont in de diepte van de hemelen;
het is leven, het immense, universele en eeuwige leven, dat zich in harmonieuze golven ontrolt tot de onbereikbare, oneindige horizonten die eeuwig vluchten!
Wat een schittrende resultaten!
Wat een pracht om te overdenken!
Wat een schitterende streken om te doorkruizen!
Wat een prachtige reeks voorstellingen om te bewonderen, tijdens die edele en vreedzame veroveringen van de menselijke geest – verheven veroveringen, die geen bloed of tranen kost, die ons doen leven in het bewustzijn van het ware, en in overdenking van het schone!’

Camille Flammarion,
Astronomie populaire (1925)

This entry was posted in All. Bookmark the permalink.

Comments are closed.