Waarom is het orgel veelal in de westzijde van een kerk geplaatst ?

Plaats van het orgel in de Kerk.De titel kan met letterlijk dan wel figuurlijk interpreteren. De figuurlijke plaats van het orgel in de kerk wordt niet bekeken maar heeft wel in hoge mate aan de ontwikkeling van het orgel meegewerkt zowel in positieve en negatieve zin.

Denk aan onze kerkvaders en hun idee├źn aangaande muziek in de kerk. Bijvoorbeeld St. Justinus (102-168) weerde alle instrumenten uit de kerk (als musicus werd je de doop ontzegt) Maar Paus Silvester II (999-1003) heeft zich persoonlijk met orgelbouw gebezigd. Tijdens de reformatie (16e eeuw) was de plaats van het orgel zeer verschillend. M. Luther (1483-1546) was een voorstander van muziek, hij zag het als Godsgeschenk. Calvijn (1509-1564) daarentegen hield vast aan het gezongen woord Gods (Psalmen) en het orgel kon bij hem geen plaatje vinden. Uiteraard is hier zeer veel over te lezen. Bron: Het Orgel van Friedrich Jakob (ISBN 90.252.6661.4)

Nee de werkelijke plaats van het orgel in de kerk. Hiervan kan ik me wel een beeld vormen, maar wie het weet mag het mij zeggen. De kerk werd inregel gebouwd op een oost-west as. Dit geeft dus meerdere posities voor het orgel. Echter ik constateerde in de boeken, kerken e.d. dat het orgel vaak aan de westelijke muur is geplaatst, maar waarom? Al gaande leest men wat, en als protestants opgevoed weet ik zeer weinig van de rooms-katholieke kerken en haar gewoonten, en ontstaat er een beeld van een mogelijk waarom.

De kerk werd dus op een oost-west as gebouwd met de ingang op het westen het altaar en de uitbouw met het priesterkoor (absis) op het Oosten. Dit komt door een oeroude gewoonte, dat priester, zangers en volk bidden samen gericht naar het Oosten, opkomende zon, het symbool van de verrezen Christus. Tijdens het bidden keert de priester zich dus naar het Oosten en niet naar het volk. Spreekt hij tot het volk, dan keert hij zich naar het volk

Een zeer oude kerkelijke gewoonte schrijft voor dat de blik van de celebrerende priester, staande aan het altaar, tegelijkertijd gericht te zijn naar het Oosten, naar het kruis boven het altaar, en naar de voorstelling van de verrezen Christus in de absis. Van de gelovigen die naar het altaar kijken moet dan hun blik op een (hangend) kruis kunnen rusten. Nu is het zeer begrijpelijk dat de ogen der gelovigen zich niet naar wat anders, zoals een orgel, kunnen richten. Dus wat moet je doen zodat ze het orgel niet kunnen zien, juist, het te plaatsen achter de ruggen op het westen dus. Maar ja, dat is wat ik ervan maken kan. Voor reacties staan we gaarne open.