1868 (James Nicholson) Methodist Church, Alston (Noord-Engeland)
1886 (Francis Nicholson) Uitbreiding met 2e manuaal, tongwerk Great vervangen door Gamba, Dulciana gewijzigd in 2e Open Diapason.
2007 Demontage orgel
2009 Plaatsing in huidge kerk GVK Zupthen

Great C-g3
Open Diapason  8ft
Open Diapason no. 2  8ft
Stop Diapason Bass 8ft
Stop Diapason Treble 8ft
Principal  4ft
Flute   4ft
Twelfth 1)  2 2/3ft
Fifteenth  2ft
Tierce 2)  1 3/5ft
Mixture   2rks
 
Swell C-g3
Violin Diapason  8ft
Lieblich Gedact  8ft
Principal  4ft
Cornopean 3)  8ft
Tremulant

Pedal C-f1
Bourdon   16ft
Trombone 2)  16ft
 
1) Vervangt een Gamba
2) Toevoeging
3) Vervangt een Oboe