2005, F.R. Feenstra

2006, plaatsing kerk Doopsgezinde Gemeente

Manuaal C-f3
Open Diapason (af c0)  8 ft
Stopped Diapason bass (C-B) 8 ft
Stopped Diapason treble (c0-f3) 8 ft
Principal   4 ft
Fifteenth   4 ft
Sesquialtra bass  2 rks
Cornet treble    2 rks

Pedaal C-d1
Aangehangen

Voor de mensurering heeft een kamerorgel van J.C. Bishop (1830) model gestaan.