1912 W. Hill, 1912, II/P/10,

1991 Ned. Hervormde Kerk te Kolham, plaatsing door Feenstra